Објавен нов MPIN -образец, со примена од 01.01.2020

ОБЈАВЕН НОВИОТ МПИН

со примена од 01.01.2020 година

Управата за јавни приходи го објави новиотт МПИН – кој се применува од 01.01.2020 година. Новиот МПИН е објавен, поради новото лично ослободување во износ од 8.228,00 денари, кое започнува да важи за исплата на јануарската плата за 2020 година.

При изготвување на платата за јануари 2020 година, доколку го симните новиот МПИН, нема потреба да вршите корекција на износот на личното ослободување, бидејќи во новата верзија на МПИН е вклучено новото лично ослободување.

Новата верзија на МПИН може да ја симните на следниот линк:

Нова верзија МПИН – 31.12.2019 година

Или на веб страната на УЈП на следниот линк:

http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/pogledni/127