Коефициент за МДБ за месец Јануари 2021

Коефициент за МДБ за месец Јануари 2021
Блог написи

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2021 изнесува 0,5%

 

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јануари 2021 година го утврди :

  • кумулативниот пораст на цените на мало за период јануари 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 0,5 %
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Јануари 2021 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година (АОП 56) зголемана за 0.5%
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог.