Измени на Законот за данок на добивка кои стапуваат на сила на 14.07.2021 година

Измени на Законот за данок на добивка кои стапуваат на сила на 14.07.2021 година
Блог написи
Содржината е достапна само за најавени корисници (претплатници).
Ве молиме најавете се на следниот линк за да пристапите до содржината.
Доколку не сте регистрирани, информирајте се околу видовите на ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА
Погледнете видео приказ на е-базите на следниот линк:  видео приказ на е-база