ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2021

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2021
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2021 изнесува 2,8%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Јули 2021 година го утврди :

This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.