Nastani – test

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
септември 2023
октомври 2023

Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП

Почитувани, Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец. Вид на обврска: Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП Назив на орган: Управа за јавни приходи Пропис: Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување ...
10 Окт
All Day
ноември 2023
декември 2023
јануари 2024
февруари 2024
март 2024
април 2024
мај 2024
No event found!
Load More