Nastani – test

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
септември 2022
октомври 2022

Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП

Почитувани, Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец. Вид на обврска: Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП Назив на орган: Управа за јавни приходи Пропис: Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување ...
10 Окт
All Day
ноември 2022
декември 2022
јануари 2023
февруари 2023
март 2023
април 2023
мај 2023
јуни 2023
No event found!
Load More