Nastani – test

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
февруари 2023

Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП

Почитувани, Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец. Вид на обврска: Поднесување на МПИН пресметка на плата до УЈП Назив на орган: Управа за јавни приходи Пропис: Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување ...
10 Фев
All Day
март 2023
април 2023
мај 2023
јуни 2023
јули 2023
август 2023
септември 2023
No event found!
Load More