ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021
Блог написи Коефициент МДБ

ПРОЦЕНТОТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2021 изнесува 4.3%

Заводот за статистика, врз основа на Законот за данокот на добивка, за месец Декември 2021 година го утврди :
  • кумулативниот пораст на цените на мало за период Јануари- Декември 2021 година во споредба со просекот од 2020 година забележа пораст за 4.3%
  • Според тоа, месечната аконтација за месец Декември 2021 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2020 година (АОП 56) зголемена за 4.3%.
Пресметајте веднаш износ за плаќање на месечна аконтација со нашиот калкулатор во прилог:
Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.