Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година
Блог написи Информативен напис

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година

Народна Банка на Република Северна Македонија ја објави  референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година.

Референтната стапка за пресметување на стапката на казнената камата, за периодот од 1 Јануари 2022 година до 30 Јуни 2022 година изнесува 1,25%.

ДОЛГ ВО ДЕНАРИ

Казнената камата во периодот од 01.01 – 30.06.2022 година изнесува:

  • – договори помеѓу правни лица стапката е 11,25%
  • – договори во кои барем едно лице е физичко лице стапката е 9,25%.

 

Стапката на Еурибор на 31.12.2021 година изнесува: (-0,583%)

Пресметајте камата со нашиот е-калкулатор за пресметка на казнена камата и преглед на каматни стапки по години:

Оваа содржина е ограничена само на најавени корисници. Ве молиме најавете се за да ја видите оваа содржина.