Дводневно Online Советување 30-31.01.2023 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година

Дводневно Online Советување 30-31.01.2023 – Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година
Блог написи

Почитувани,

Глобал Гроуп Консалтинг Ве поканува на дводневно Online советување на 30.01.2023 и 31.01.2023 година со следните теми:

  • Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи за 2022 година,
  • Изготвување на даночен биланс за 2022 година,
  • Актуелни новини во законската регулатива.

 

НАПОМЕНА: На сите пријавени корисници, претходно ќе им доставиме:

  • Прирачник за изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи,
  • Прирачник за даночен биланс и
  • Пристап до е-алатка за составување на годишна сметка и конвертирање во xml.

Пријавувањето се врши online со пополнување на формата на следниот линк:Форма за регистрација за online обукаНадоместокот за присуство на дводневно online советувањето ќе изнесува 4.000 денари + 18 % ДДВ или вкупно со ДДВ 4.720 денари.

Плаќањето се врши однапред на жиро сметка 200003332266115 на Стопанска Банка АД Скопје.

Преземете про-фактура за плаќање на следниот линк:Про фактура за online советувањеПријавувањето може да се изврши со пополнување на формата за регистрација, со пишување на наш маил или со телефонско јавување.

 

Контакти: 

Телефони за регистрација: 02/5126-533, 075/709-399

Маил за регистрација: info@globalgroup.mk, pretplata@smetkovoditeli.com.mk