МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 006 / 2021

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 006 / 2021
Блог написи Е-база Месечен информатор

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАТОР БР. 006/2021

Почитувани,
Во прилог објавуваме Месечен информатор бр. 006/2021 со следна содржина:
  • Карактеристики на новиот предлог закон за вршење на сметководствени работи
  • Предлог измени на Законот за трговски друштва
  • Податоци за плата за месец јуни 2021 година
Информаторот може да го презмете на следниот линк:
This content has been restricted to logged in users only. Please login to view this content.